een regionaal veteraneninloophuis in Etten-leur?

De gemeenteraad Etten-Leur luistert naar pleidooi, 22 januari 2018

In het kader van ‘De Raad luistert’ op 22 januari 2018 zijn Dennis van der Kraats en ik uitgenodigd om voor de Gemeenteraad Etten-Leur nut en noodzaak van een regionaal veteraneninloophuis toe te lichten. Onze presentaties werden goed ontvangen en het initiatief kan rekenen op sympathie van de Raad. Op 5 en 6 februari 2018 wordt er onder meer over dit onderwerp nader gedebatteerd in de Raad. Hopelijk met een positieve uitkomst voor het inloophuis. Voorlopig kunnen we gebruik maken van de kantine van de Rugbyclub Etten-Leur. Bedankt REL voor de betrokkenheid en gastvrijheid.

Artikel BN De Stem, 23 januari 2018