Communication Challenge

Stichting Arjati en The Communication Challenge 2023

De opleiding Communicatie van Avans Hogeschool organiseert jaarlijks de Communication Challenge. Studenten maken voor Bredase (vrijwilligers)organisaties nieuwe communicatiemiddelen, zoals een website, promotiefilm, folders. Deze keer is Stichting Arjati uitgenodigd als ‘opdrachtgever’ op te treden. De studenten worden begeleid door Dewi van Hoek (voorzitter Arjati) en Carel Banse  (projectmanager).

kennismaking Arjati met studenten

Op 4 september hebben de studenten en de opdrachtgever met elkaar kennisgemaakt bij de Avans Hogeschool zijn Breda. Daarbij heeft Dewi de doelstellingen, de activiteiten en de organisatie van de stichting toegelicht. Studenten hebben vragen kunnen stellen over de uitgangspunten, de beoogde doelgroepen en de overige behoeften op het gebied van communicatie van het bestuur. De studenten zijn verdeeld over twee groepen (respectievelijk Improve Agency en WAVY), die ieder een voorstel zullen opstellen en aan het einde van het project in november presenteren.

 

Bezoek aan Indisch Museum Breda

Vervolgens hebben de studenten op 11 september een oriënterend bezoek gebracht aan het Indisch Museum. Daar werden ze rondgeleid door Ellen van Nispen (vrijwilligster) en Ruud Mosies (vaste cameraman). Dewi en Carel bespraken de debriefings, die Improve Agency en WAVY) hebben gemaakt.

Zij plaatsten daarvan deze video op Instagram.

geschiedenis van Nederlands-indie

Op verzoek van de studenten heeft Carel Banse op 2 oktober een presentatie gegeven over de complexe geschiedenis van Nederlands-Indie en de Indische Nederlanders. Daardoor kunnen de geïnteresseerde studenten zich een beter beeld vormen van de doelgroepen van de Stichting Arjati en hun voorstellen daarop aanpassen.

De presentatie en gebruikte video’s zijn hieronder te zien.

 

lees meer over de deelnemers op instagram

indonesiers?

tijdlijn nederlands-indie

familie Becking

Presentatie voor studenten

lees meer over the communication challenge

Scroll naar boven