WEBSITES

Websites met een professionele uitstraling

In nauwe samenwerking met Ferry Falkenburg van KlikOnlineSolutions ontwerp en beheer ik websites voor stichtingen, verenigingen en overige cliënten.                  

Stichting Arjati is op 7 mei 2009 opgericht met als belangrijkste taak het borgen van de Indie-herdenking in Breda.
Daarnaast zet Stichting Arjati zich in voor behoud en overdracht van het Indisch Cultureel Erfgoed.

Schrijver, dichter en zanger Leon Algra vindt het belangrijk om zijn verhalen en gedichten over allerhande onderwerpen, maar vooral over Nederlands-Indië, met u te delen.

Schrijver en historicus Erik Becking is geboren op 27 september 1953 als oudste zoon van twee Indo-pioniers in Manokwari, Nieuw-Guinea. Hij groeide op in het paradijs tussen de Papua’s. Met tegenzin vluchtte hij eind 1962 met zijn familie naar Nederland. Wat blijft zijn de herinneringen en Eriks verlangen naar zijn geboorteland, verstrengeld met zorgen om zijn Papua-vrienden.

Het boek Onbereikbaar Dichtbij heeft als ambities het betonen van eer aan de veteranen als erkenning van hun betekenis voor onze vrijheid; het vastleggen van verhalen van veteranen; het bevorderen van bekendheid met deze periode uit de vaderlandse geschiedenis; het bevorderen van begrip voor oudere en jongere veteranen en het betrekken van de jeugd bij veteranen. Het boek is een ‘hormat’ aan alle veteranen, maar speciaal voor Indie-, Korea- en Nieuw-Guinea-veteraan Carel Anton Banse.

De Caraibische Stichting WI EYGI FASI is opgericht door Kenrick Gunther. De stichting bevordert de kennis van de Caraïbische cultuur;
kweekt begrip voor het slavernij verleden; vergroot de onderlinge gemeenschapszin; respecteert ieders culturele identiteit; zoekt verbinding en dialoog met belangstellende individuen, organisaties en instellingen en draagt bij aan het programma Inclusieve Stad van de Gemeente ‘s Hertogenbosch.

De vereniging staat open voor hen, die bij de Koninklijke Militaire Academie als cadet zijn opgekomen in augustus 1975 en hun (nagelaten) partners.

Ook zij, die zich later hebben aangesloten bij de opkomst 1975, of zich daarmee nauw verbonden voelen, kunnen lid worden van de vereniging. Ook hun (nagelaten) partners zijn welkom.

De website kent een open en een gesloten gedeelte met persoonlijke informatie over de leden. 

 

 

Wilt u ook een eigen website?

Neem dan contact op via info@banseprojectmanagement.nl of bel mij via 06 44752934

Scroll naar boven