De Gouden Cirkel

PROGRAMMA

Moderator: Marijke van der Putten

Inloop

Muzikale opening door Arthur Carli, Rob Carli, Inge Wollrabe

Opening en welkom door voorzitter Stadssocieteit de Gouden Cirkel, Marijke van der Putten

Korte film met historisch overzicht door Carel Banse

De Indische gemeenschap in Breda door voorzitter Stichting Arjati, Dewi van Hoek

Interview met leden van de tweede generatie: Arthur Carli, Jozias van Hoek en Arie Mosies

Toespraak door Bert Oudenhoven

Pauze met muzikale opluistering door Arthur Carli, Rob Carli, Inge Wollrabe

Toespraak door Ellen Tebbe

Interview met leden van de derde generatie: Cynthia Peters en Charlene Vodegel

Gelegenheid Tot het stellen van vragen

Stadssocieteit de Gouden Cirkel (Een eigentijds discussie platform over de stad als cultureel erfgoed) heeft op maandag 28 augustus 2023 in de Avenue in Breda samen met Stichting Arjati een avond georganiseerd over de Indische gemeenschap in Breda.
 
Voorzitter Marijke van der Putten interviewde vertegenwoordigers van de 1e, 2e en 3e generatie Indische Nederlanders. Daarbij bleek dat de geschiedenis van Nederlands-Indie en de behandeling van de noodgedwongen naar Nederland gereisde families nog steeds emotioneel zeer beladen is en kan zijn.
 
Het publiek luisterde met aandacht naar de persoonlijke verhalen van de sprekers.
 
Dewi van Hoek presenteerde als voorzitter de Stichting Arjati, die als doelstelling heeft het Indisch cultureel erfgoed te bewaren, te beheren en te verspreiden. Het Indisch Museum, ‘selemanya di dalam hatiku’ (voor altijd in mijn hart) vervult daar een belangrijke rol in.
 
Bij de opening heb ik een toelichting gegeven op onderstaande  tijdlijn over Nederlands-Indië . De korte filmclip is gemaakt door Dennis Brussaard en zijn team van DLGR als onderdeel van het Project ‘Ver weg en toch dichtbij’. Deze serie interviews met 1e generatie Indische Nederlanders in Nederland is te zien via https://ikgeefeengezicht.nl/nederlands-indie/

Een van de aanwezigen vroeg bij de afronding wat we kunnen leren van de geschiedenis als het gaat om de huidige opvang van vluchtelingen. Ik heb geantwoord de opvang in die tijd natuurlijk niet met de huidige maatstaven kan worden vergeleken. Het is goed dat we nu de mogelijkheden hebben om vluchtelingen adequaat op te vangen. Maar bij de overbrenging van de Indische Nederlanders (en anderen, die niet meer welkom waren in het toenmalige Indonesie), ging het niet om vluchtelingen, maar om landgenoten, wier moederland niet meer bestaat. Zij zijn in de oorlog en daarna alles kwijtgeraakt en hebben een nieuw bestaan moeten opbouwen in Nederland, dat een vreemd land voor hen was. Daarbij hebben ze geen compensatie gekregen voor verloren gegane bezittingen en nog jarenlang voorschotten van de Staat hebben moeten terugbetalen voor de kosten van overtocht, tijdelijke onderbrenging, kleding en meubilair. Mijn oma heeft van 1950 tot aan haar dood in 1966 60% van haar schamele pensioen moeten afdragen. In Nederlands-Indie op Nederlandse scholen behaalde diploma’s waren bij aankomst in Nederland niets meer waard. In feite werden zij door de overheid bewust op achterstand gezet, bang voor verdringing op en verstoring van de arbeidsmarkt. Ondanks de problemen van wederopbouw had de Nederlandse regering zich moreel en ethische meer verantwoordelijk moeten voelen voor deze landgenoten.

TIJDLIJN NEDERLANDS-INDIE

Video afspelen

"DE GOUDEN CIRKEL"

DOOR ANOUK STOFFELS

Scroll naar boven