Penningmeester Stichting Arjati

Benoeming als Penningmeester

Op vrijdag 12 april jongstleden heeft het Bestuur van de Stichting Arjati mij benoemd als Penningmeester. Ik neem deze belangrijke taak graag op me.  Op de achtergrond ben ik al actief voor de Bredase Stichting, zo heb ik de nieuwe website vormgegeven en heb ik een toespraak gehouden bij de Indie Herdenking 2023.

Ik ben het Bestuur dankbaar voor het vertrouwen en kijk uit naar een intensieve samenwerking met de bestuursleden Dewi van Hoek (voorzitter), Ernst Breuer (secretaris) en Charley Bakker (algemeen lid).

De Stichting Arjati is opgericht op 7 mei 2009 en vloeit voort uit de samenwerking tussen de Werkgroep Indie Herdenking van de Kinderen Japanse Bezetting en Bersiap en Stichting Woonzorgcentrum Raffy. In een convenant is vastgelegd welke faciliteiten Woonzorgcentrum Raffy aan Stichting Arjati voor onbepaalde tijd verleent. Het betreft onder meer huisvesting en faciliteiten voor het Indisch Museum,  de Indie Herdenking en het Indie Monument.

Het convenant is op 1 oktober 2018 ondertekend door de directeur-bestuurder van Stichting Woonzorgcentrum Raffy, G.J.A.F. van der Pluijm, en de voorzitter van Stichting Arjati, M.E. Wallenburg.

Scroll naar boven