Explainer NOS niet compleet 2020

Ter gelegenheid van de 75e herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 heeft de NOS een explainer gepubliceerd met als titel ‘Het eeuwenlange geweld in Nederlandse-Indie’.

Het is een beeldend verslag van de belangrijkste gebeurtenissen in Nederlands-Indie vanaf ca 1600 tot heden. Er valt nog wat af te dingen op inhoud en de tendentieuze titel. Maar de NOS geeft in de explainer zelf al aan dat de explainer beperkt is: ‘er valt nog veel meer te vertellen’. Bovendien geeft de titel aan welke specifieke focus het filmpje heeft.

Ik zou de mooi opgezette video een andere titel willen geven en willen aanvullen met onderwerpen, die niet vaak aan de orde komen, maar die wel heel belangrijk zijn voor de Indische en Molukse gemeenschap: 

  • de nooit uitbetaalde soldij of wedde voor de jaren dat militairen en bestuursambtenaren in Nederlandse dienst in Japanse krijgsgevangenschap hebben moeten doorbrengen;
  • de berooide status, waarin onze (groot)ouders naar Nederland kwamen;
  • de ‘tijdelijke’ opvang van Molukse KNIL-militairen en hun gedwongen demobilisatie;
  • de verplichte terugbetalingen van overheidsvoorschotten voor de overtocht, huisvesting, kleding, huisraad (maandelijks 60% van het gezinsinkomen!);
  • de uitgebleven vergoeding van individueel geleden oorlogsschade.

ER IS DUS NOG VEEL TE DOEN!

DE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN IN NEDERLANDS-INDIE, NEDERLANDS NIEUW-GUINEA, NEDERLAND EN DE REPUBLIEK INDONESIË TUSSEN 1941 EN 1965

Scroll naar boven