POSTUME UITREIKING MOBILISATIE OORLOGSKRUIS, 9 DECEMBER 2016