MOBILISATIEOORLOGSKRUIS

Postume uitreiking Oorlogsmobilisatiekruis, 9 dec 2016

A.R.G.E. VERSTIFT

Video DLGR

Video RTV Dordrecht