Uitreiking onderscheiding

Voordracht voor paradecommandant

Op woensdag 13 maart jongstleden vond bij het oorlogsmonument voor het stationsgebouw van de voormalige vliegbasis Ypenburg aan het ILSY-plantsoen in Den Haag een bijzondere gebeurtenis plaats. 

Majoor b.d. drs. Willem Lutgert reikte samen met Kolonel b.d. drs. Carel Banse aan kapitein Adriaan van Rossum van de Groep Luchtmacht Reserve (GLR) de Waarderingsspeld Koninklijke Luchtmacht uit. Hij ontving deze door de Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal A. Steur, toegekende onderscheiding voor de uitstekende wijze waarop hij zich al vele jaren inzet voor de bijdrage van de GLR aan de jaarlijkse 10 mei herdenking van de Slag om de Residentie/Ypenburg in de meidagen van 1940. Daarnaast levert kapitein Van Rossum samen met een kleine GLR-afvaardiging vrijwel ieder jaar een bijdrage aan de Indie-herdenking op 15 augustus van de Stichting Arjati in Breda. Tenslotte levert kapitein Van Rossum regelmatig een waardevolle bijdrage aan de diverse ceremoniele diensten van de Koninklijke Luchtmacht.

Het zal bezoekers van de Indie-herdenking in Breda niet zijn ontgaan: Kapitein Adriaan van Rossum is al enkele jaren de zeer gewaardeerde paradecommandant bij de jaarlijkse bijeenkomst in de tuin van Woonzorgcentrum Raffy. De ingediende voordracht werd dan ook van harte ondersteund door het Bestuur van de Stichting Arjati.

Toespraak door Willem Lutgert

Willem Lutgert heette alle aanwezigen van harte welkom bij deze bijzondere gelegenheid. Hij gaf een historische toelichting bij de Herdenking van de Slag om de Residentie/Ypenburg op 10 mei 1942. Hij lichtte de betekenis van het monument toe en de plaats, waar de plechtigheid werd gehouden: het voormalig hoofdgebouw van de Vliegbasis Ypenburg, nu een drukke woonwijk van Den Haag. 

Willem Lutgert – Toespraak Uitreiking Waarderingsspeld aan Adriaan van Rossum

Toespraak door Carel Banse

Carel Banse ging in zijn toespraak in op het ontstaan van de Stichting Arjati en de Indie-herdenking in Breda. Hij lichtte in het kort die geschiedenis van Nederlands-Indie en de overdracht van de soevereiniteit aan de Republik Indonesia toe. Hij besloot de toespraak met enkele persoonlijke woorden voor Kapitein Adriaan van Rossum.

Carel Banse – Toespraak Uitreiking Waarderingsspeld aan Adriaan van Rossum

Uitreiking

Majoor Willem Lutgert las de tekst van de oorkonde voor en reikte aan Adriaan van Rossum de Waarderingsspeld uit.

 

Receptie

Na afloop van de stijlvolle en intieme uitreiking werd een receptie gehouden in de Sociëteit van het Instituut Defensie Leergangen. Daarbij waren – naast mevrouw van Rossum en andere familieleden – ook vertegenwoordigers van de Groep Luchtmacht Reserve en het bestuur van de Stichting Veteranen010 aanwezig. Adriaan heet iedereen met een persoonlijk woord welkom, zo ook Ans Banse-Tholen en Dewi van Hoek. Dewi bood namens Stichting Arjati een prachtig boeket bloemen aan Adriaan aan.

Kapitein van Rossum bedankte Willem Lutgert en Carel Banse voor de aanvraag en de voorbereidingen. Hij was iedereen zeer erkentelijk voor de aanwezigheid.

Foto's

Fotograaf: Rene Scheffers, mosquiteer@gmail.com, 06 34594794

Meer over het Monument Ypenburg

Lees meer op de websites van de Gemeente Den Haag en Oorlogsbronnen.

Scroll naar boven